Om Oss

Vi har siden 1995 jobbet med gjenbruk av materialer. Dvs. bruke eksisterende interiør og bytte ut kun de skadede partiene. Vi utbedrer mye skader på eksisterende skinninteriør, det samme gjelder skai og stoff.  Dette gjelder bil, møbler, skinnklær etc. Når det gjelder skinnbekledning har vi mye bytte av glidelåser, noe som igjen gir mulighet for gjenbruk av klær. Vi er ganske stolt over at vi har jobbet med dette i snart 30 år og det har vist seg å være svært bærekraftig. Det er mye som kan repareres og gjenbrukes ved restaurering.

Skinn er vår spesialitet! Vi utfører vedlikehold og reparasjon av det meste som er trukket i skinn, stoff og kunstlær. Skinnseter, dashbord og annet bilinteriør, sittemøbler, båter og motorsykler – i tillegg til terapi- og behandlingsbenker, treningsbenker og treningsapparater Over 20 år i bransjen har gjort oss til en attraktiv servicepartner for møbelkjeder, institusjoner og bedrifter såvel som for private.

Vi er miljøbevisste!

Vi bruker for det meste vannbaserte produkter som f.eks. skinnfarger, reparasjonspasta, skinnrens og skinnconditioner. Restaurere og delbytting er vår nisje. Vi har noen få produkter som inneholder spritbaserte komponenter. Vi tar HMS på alvor! Hansker blir flittig brukt for å beskytte hud. Masker blir også benyttet ved bruk av stoffer som inneholder kjemikalier som kan være skadelig. Grundig opplæring blir gitt til alle ansatte i forbindelse ved bruk av verktøy. Riktig bekledning og skobruk er viktig.

Alt søppel hos oss, sorteres og leveres til avfallssortering på riktige plasser.